Giấy phép lao động Việt Nam


nguoi nuoc ngoai ket hon voi nguoi VN

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐍 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ đ𝐞̂̉ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐍?

Trước đây, theo nghị định 152/2020/ND-CP, Doanh nghiệp có người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam đang làm việc chỉ cần thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN, sau đó nộp báo cáo về Sở Lao Động Tỉnh/ Thành phố hoặc BQL khu kinh tế, khu chế xuất nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa điểm làm việc....

Read More


Vi tri giam doc dieu hanh

Khi xin GPLD/ Xác nhận miễn GPLD thì vị trí Giám đốc điều hành được quy định vào những trường hợp nào?

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên mới đây, theo nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/09/2023, Giám đốc điều hành đã được quy định rõ ràng hơn, là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người đứng đầu...

Read More


Doanh nghiep trong KCN xin cấp GPLD tại đâu?

𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑲𝑪𝑵, 𝑲𝒉𝒖 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝑿𝒖𝒂̂́𝒕, 𝑲𝒉𝒖 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒉𝒖 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒄𝒂𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒐̣̂𝒑 𝒉𝒐̂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒂̂́𝒑 𝑮𝑷𝑳𝑫/ 𝑿𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝑮𝑷𝑳𝑫 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 đ𝒂̂𝒖?

Theo Điều 2, Nghị định 70/2023/ND-CP: Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 1. Bãi bỏ đoạn mở đầu “Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài...

Read More


Nghi Dinh 70.2023.ND-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 70/2023/NĐ-CP Hà Nội ngày 18 tháng 9 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI...

Read More


Noi long dieu kien cap phep cho nguoi lao dong nuoc ngoai tai viet nam

Nghị quyết số 105/NQ-CP – Nới lỏng điều kiện cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, tình từ thời điểm đầu tháng 4, thì Việt Nam có  khoảng 101.550 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó người lao động nước ngoài giữ các vị trí quản lý chiếm gần 12%, giám  đốc điều hành hơn 8% và đông nhất là chuyên gia với 58%… Người...

Read More


điểm đáng chú ý trong nghị định 152

Một số quy định mới đáng chú ý về Giấy Phép Lao Động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo nghị định 152/2020/ND-CP

Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/ND-CP (“Nghị định 152”), hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động số 45/2019/ QH14 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 152 có hiệu lực...

Read More


Nghị định 152/2020/nd-cp

NGHỊ ĐỊNH 152/2020/ND-CP – Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 152/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI...

Read More


Luật Lao Động số 45/2019/QH14

Luật Lao Động số 45/2019/QH14

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm...

Read More


Thay-đổi-liên-quan-đến-Giấy-phép-lao-động-theo-nghị-định-mới

Thay đổi liên quan đến thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, Nghị định quy định với thủ tục cấp giấy phép lao động cho người...

Read More


Tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

Tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ

Ngày 24/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Điểm nổi bật của Thông tư này là bỏ quy định giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải không quá 65 tuổi. Theo đó, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học cần đáp...

Read MorePage 1 of 512345