Xuất nhập cảnh Việt Nam

Khái niệm về Visa/ Thị thực Việt Nam

Visa/ Thị thực Việt Nam(hay thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam, tiếng Anh: Vietnam visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài  được phép nhập cảnh Việt Nam hoặc xuất cảnh Việt Nam. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản gọi là Thư chấp thuận Visa (Công văn duyệt visa nhập cảnh) được cấp mới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công An Việt Nam nhưng phổ biến là thị thực có con dấu xác nhận của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công An, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công An tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung Ương, hoặc Bộ phận An ninh quốc tế tại các cửa khẩu Quốc tế đường bộ, đường biển và đường hàng không dành cho người nước ngoài, công dân Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài trong hộ chiếu.  Một số quốc gia có ký Hiệp định Miễn thị thực đơn phương hoặc song phương với Việt Nam thì công dân của các quốc gia đó được phép nhập – xuất cảnh Việt Nam theo đúng thời hạn miễn thị thực được quy định trong khoảng thời gian các Hiệp định, văn bản thỏa hiệp ký kết còn hiệu lực.

Thị thực có thể được cấp trực tiếp tại Việt Nam, tại các cửa khẩu quốc tế, hoặc thông qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài.

Liện hệ Vietnam-legal.com

Các hình thức visa/ thị thực Việt Nam, Vietnam-legal.com nhận tư vấn

Visa/ Thị thực Du lịch Việt Nam

Visa/ Thị thực Du lịch: Kí hiệu DL

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào Việt Nam để du lịch. Thời hạn của thị thực không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Tuy nhiên, với visa du lịch, cần căn cứ theo thời gian của các tour du lịch Việt Nam. Do vậy, các visa/ thị thực Du lịch thường có độ dài không quá 3 tháng, có thể xin nhập xuất cảnh Việt Nam 1 lần hoặc nhiều lần.

Visa/ Thị thực làm việc tại Việt Nam

Visa/ Thị thực Làm việc: Kí hiệu DN nếu vào làm việc với Doanh nghiệp tại Việt Nam, NN3 nếu vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

Visa/ Thị thực Làm việc được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào Việt Nam để làm việc trong thời gian ngắn. Thời hạn của các visa/ thị thực Làm việc thường có độ dài không quá 3 tháng, có thể xin nhập xuất cảnh Việt Nam 1 lần hoặc nhiều lần.

Visa/ Thị thực Lao động Việt Nam

Visa/ Thị thực Lao động: Kí hiệu LĐ

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào Việt Nam để làm việc, lao động dài hạn và có Giấy phép lao động Việt Nam hoặc Xác nhận Không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động Việt Nam còn hiệu lực. Thời hạn của visa/thị thực không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh, có thể nhập xuất cảnh Việt Nam 1 lần hoặc nhiều lần. Người lao động nước ngoài hoặc người lao động quốc tịch Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có thể xin cấp visa tại cửa khẩu quốc tế, tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Hoặc chuyển tiếp từ visa làm việc ngắn hạn sang Visa Lao động nếu xin cấp Giấy phép lao động Việt Nam hoặc Xác nhận Không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ngắn hạn ở Việt Nam.

Thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Thẻ tạm trú cho Lao động: Kí hiệu LĐ

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào Việt Nam để làm việc, lao động dài hạn và có Giấy phép lao động Việt Nam hoặc Xác nhận Không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động Việt Nam còn hiệu lực trên 12 tháng. Thời hạn của Thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài không quá 2 năm và theo Thời hạn của Giấu phép lao động/ Xác nhận không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động Việt Nam. Thẻ tạm trú cho người lao động chỉ được cấp khi người lao động đang làm việc và tạm trú tại Việt Nam.

Visa / Thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Visa/ Thị thực Đầu tư: Kí hiệu ĐT

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư (Chủ sở hữu, nhà đầu tư, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần, Thành viên góp vốn của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH), có tên trên Giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động Doanh nghiệp với tư các nhà đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động. Thời hạn của visa/thị thực không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh, có thể nhập xuất cảnh Việt Nam 1 lần hoặc nhiều lần. Nhà đầu tư nước ngoài hoặc Nhà đầu tư quốc tịch Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có thể xin cấp visa tại cửa khẩu quốc tế, tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Thẻ tạm trú cho Nhà đầu tư

Thẻ tạm trú Đầu tư: Kí hiệu ĐT

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư (Chủ sở hữu, nhà đầu tư, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần, Thành viên góp vốn của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH), có tên trên Giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động Doanh nghiệp với tư các nhà đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động. Thời hạn của Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư có Giá trị tối thiểu 1 năm và không quá 5 năm.  Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư chỉ được cấp khi người lao động đang làm việc và tạm trú tại Việt Nam.

Visa/ Thị thực Thăm thân Việt Nam

Visa/ Thị thực Thăm thân: Kí hiệu TT

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài là thân nhân (cha ruột, mẹ ruột, vợ/ chồng, con) của người lao động, nhà đầu tư nước ngoài/ người lao động, nhà đầu tư Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài, vào Việt Nam thăm người thân. Thời hạn của visa/thị thực không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh, có thể nhập xuất cảnh Việt Nam 1 lần hoặc nhiều lần. Thân nhân (cha ruột, mẹ ruột, vợ/ chồng, con) của người lao động, nhà đầu tư nước ngoài/ người lao động, nhà đầu tư Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có thể xin cấp visa tại cửa khẩu quốc tế, tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Thẻ tạm trú Thăm thân

Thẻ tạm trú Thăm thân: Kí hiệu TT

Được cấp cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài là thân nhân (cha ruột, mẹ ruột, vợ/ chồng, con) của người lao động, nhà đầu tư nước ngoài/ người lao động, nhà đầu tư Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài, vào Việt Nam thăm người thân. Thời hạn của Thẻ tạm trú tối thiểu 1 năm và không quá 2 năm đối với thân nhân của người lao động nước ngoài, không quá 5 năm đối với thân nhân của nhà đầu tư nước ngoài. Thời hạn thẻ tạm trú của Thân nhân người nước ngoài phụ thuộc hoàn toàn vào Thời hạn thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài/ nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thẻ tạm trú Thăm thân cho thân nhân người lao động nước ngoài/nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cấp khi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

Miễn Visa/ Thị thực Việt Nam

Miễn thị thực hay miễn visa là việc người nước ngoài nhập cảnh vào một nước không phải xin thị thực hoặc xin visa. (Được hiểu là công dân nước ngoài được hưởng quy chế ưu tiên xuất nhập cảnh ).

Miễn thị thực/ visa ở Việt Nam hiện nay gồm có miễn thị thực song phương, miễn thị thực đa phương, miễn thị thực 5 năm dành cho Kiều bào Việt Nam và thân nhân Kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài.

Miễn thị thực Song phương

Miễn thị thực song phương được hiểu là cả hai quốc gia đều cho trao cho nhau đặc quyền để công dân của họ có thể nhập cảnh qua lại giữa 2 quốc gia mà không phải xin thị thực nhập cảnh. Chẳng hạn, Việt Nam và Singapore ký hiệp định miễn thị thực song phương, nghĩa là công dân Việt Nam hay Singapore đều có thể nhập cảnh qua lại giữa Singapore và Việt Nam mà không phải xin visa nhập cảnh.

Hiện Việt Nam miễn thị thực/ visa song phương cho công dân 9 nước trong khu vực ASEAN. Ngoài Campuchia được miễn 14 ngày, Philippin được miễn 21 ngày, Công dân của 7 nước còn lại đều được nhập cảnh tối đa 30 ngày không cần xin Visa/ thị thực nhập cảnh. Công dân của Chi Lê từ 11/08/2017, được nhập cảnh Việt Nam tối đa 90 ngày không cần xin visa.

Miễn thị thực đơn phương

Miễn thị thực đơn phương được hiểu là việc một người nước ngoài nhập cảnh vào một nước khác không phải xin thị thực vào quốc gia đó trong khi công dân của quốc gia nhập cảnh này phải xin thị thực của quốc gia mà người nước ngoài nhập cảnh. Cụ thể, Việt Nam ký hiệp định về miễn thị thực đơn phương với Nhật Bản, theo hiệp định này, thì công dân Nhật Bản được miễn thị thực khi vào Việt Nam, trong khi công dân Việt Nam không được miễn thị thực vào Nhật Bản mà phải xin visa trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Hiện nay Việt Nam miễn visa đơn phương cho 13 quốc gia, theo đó công dân các nước này được phép nhập cảnh Việt Nam tối đa 15 ngày không cần xin visa/ thị thực. Danh sách 13 quốc gia đó là: Đức, Pháp, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Bê La Rút, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga

Miễn thị thực 5 năm

Miễn thị thực/ visa 5 năm là hình thức ưu tiên Xuất nhập cảnh của Chính phủ Việt Nam dành cho Việt Kiều đang sinh sống ở nước ngoài và thân nhân gia đình Việt Kiều. Với mỗi Miễn thị thực/ visa 5 năm, người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh Việt Nam tối đa không quá 90 ngày trước đây và bây giờ là tối đa không quá 6 tháng. Sau 6 tháng, người mang hộ chiếu có thẻ miễn thị thực 5 năm được phép gia hạn lưu trú thêm 6 tháng ở các Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hoặc Cục quản lý Xuất nhập cảnh.

Lưu ý khi sử dụng Miễn thị thực/ visa Việt Nam

– Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, không được phép chuyển đổi mục đích nhập cảnh. Phải thực hiện xuất cảnh và nhập cảnh trở lại bằng visa theo đúng mục đích nhập cảnh mong muốn (đầu tư, lao động, làm việc, du học).

– Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam lần thứ 2 bằng miễn thị thực thì ngày nhập cảnh phải cách lần xuất cảnh gần nhất ít nhất 30 ngày.

Tại sao chọn Vietnam-legal.com trong việc tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam?

Tại Vietnam-legal.com, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về:

  • Chính sách Xuất nhập cảnh mới nhất của Nhà nước Việt Nam
  • Điều kiện nhập cảnh – xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam
  • Thông tin về các loại visa/ thị thực Việt Nam
  • Điều kiện xin visa/ thị thực Việt Nam
  • Thời hạn visa/ thị thực Việt Nam
  • Nơi cấp visa/ thị thực Việt Nam
  • Quy trình visa/ xin thị thực Việt Nam
  • Hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức người nước ngoài, Công dân Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài thực hiện đúng quy định, chính sách về Xuất nhập cảnh Việt Nam.
  • Các hình thức vi phạm và xử lý vi phạm về visa/ thị thực Việt Nam
  • Nhận ủy quyền tư vấn và thực hiện hồ sơ xin cấp thị thực/ visa Việt Nam

Với Vietnam-legal.com, bạn dễ dàng tìm thấy mọi thông tin về Xuất nhập cảnh Việt Nam một cách nhanh nhất, chính xác và đầy đủ nhất. Sự yên tâm và thoải mái của bạn là sự kỳ vọng và nỗ lực của chúng tôi.

Tin tức Xuất nhập cảnh Việt Nam

KẾT QUẢ VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC – NHẬP CẢNH THÁNG 12/2023

KẾT QUẢ VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC – NHẬP CẢNH THÁNG 12/2023

KẾT QUẢ VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC – NHẬP CẢNH THÁNG 12/2023 Vietnam-legal.com xin được chúc mừng Bạn Thiện (Hà Nội) đã thành công trong việc xin cấp visa du lịch Trung Quốc với thời hạn visa trong 3 tháng, lưu trú tối đa 15 ngày.  Toàn bộ dịch vụ được tư vấn và thực hiện bởi Vietnam-legal.com – đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn visa trên toàn quốc. Với kinh...

Read More


Từ ngày 15/8, cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ

Từ ngày 15/8, cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ

Từ 15/8/2023, một số quy định mới về quản lý xuất nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực: Thực hiện cấp thị thực điện tử (hay visa điện tử, ký hiệu EV) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; thời hạn thị thực điện tử được nâng lên từ không quá 30 ngày thành không quá 90 ngày và có giá trị...

Read More


Luat xuat nhap canh sua doi 2023 - 23.2023.QH15

Luật số 23/2023/QH15 – Luật xuất nhập cảnh sửa đổi mới nhất 2023

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 23/2023/QH15 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI...

Read More


Nang thoi han thi thuc dien tu

TỪ 15/08/2023: NÂNG THỜI HẠN THỊ THỰC ĐIỆN TỬ LÊN 90 NGÀY

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư, nhất là các trường hợp có nhu cầu đi đến nhiều nước trong khu vực và quay lại Việt Nam để đánh giá, so sánh về khả năng mở...

Read More


KẾT QUẢ VISA CÔNG TÁC AN-GIÊ-RI (ALGERIA) – NHẬP CẢNH THÁNG 5 NĂM 2023

KẾT QUẢ VISA CÔNG TÁC AN-GIÊ-RI (ALGERIA) – NHẬP CẢNH THÁNG 5 NĂM 2023

KẾT QUẢ VISA CÔNG TÁC AN-GIÊ-RI (ALGERIA) – NHẬP CẢNH THÁNG 5 NĂM 2023  Là một quốc gia xinh đẹp và độc đáo, Algeria có rất nhiều tiềm năng để phát triển  và thu hút được nhiều nhà đầu tư  cũng như các công ty trên khắp thế giới đến đây để tìm cơ hội phát triển. Ngoài ra, các quốc gia ở châu Phi luôn là vùng...

Read More


Page 1 of 912345...Last »