Liên hệ

Liên hệ Vietnam-legal.com

Địa chỉ:    
Tầng 7, số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Qua điện thoại
+ Điện thoại: (+84 24) 35626 100
+ Đường dây nóng:
   – Hỗ trợ chính: (+84) 988.297.732
   – Dịch vụ tư vấn Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, Apostille: (+84) 966.37. 35.32
   – Dịch vụ tư vấn Giấy phép lao động Việt Nam, Visa và thẻ tạm trú Việt Nam: (+84) 868.25.75.32
   – Visa đi các nước: (+84) 367.59.6889
Qua Emails: 

+ Hỗ trợ chính: [email protected]

+ Dịch vụ tư vấn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, Apostille: [email protected]

+ Dịch vụ tư vấn Giấy phép lao động Việt Nam, Visa và thẻ tạm trú Việt Nam: [email protected], [email protected]

+ Dịch vụ visa Toàn Cầu (đi các nước): [email protected]

Website: http://www.vietnam-legal.com

Facebook: https://www.facebook.com/vina.legal