Hợp pháp hóa lãnh sự


Iraq flag with fabric texture.

Hồ sơ thương mại Việt Nam đi Iraq cần chú ý những gì trong quá trình Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự – Cập nhật 2024.

Nếu như trước đây, chỉ những hồ sơ, tài liệu thương mại của các công ty sản xuất thuốc (cho người) và những công ty về thực phẩm mới có nhiều yêu cầu như thế này, nhưng hiện nay, với tất cả các công ty về tất cả các ngành hàng khi cần hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ Việt Nam...

Read More


Đức

Lưu ý khi Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ cá nhân Việt Nam mang đi Đức với mục đích Kết hôn hoặc định cư.

Thời gian qua, Vietnam-legal.com đã thẩm định hồ sơ, tư vấn và thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho những rất nhiều khách hàng có nhu cầu mang giấy tờ, tài liệu Việt Nam đi Đức để kết hôn hoặc định cư hoặc xin visa đoàn tụ, hoặc để khai sinh cho con tại Đức. Các giấy tờ thường làm: Giấy khai...

Read More


Danh sách các nước, các loại Giấy tờ được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ LOẠI GIẤY TỜ ĐƯỢC MIỄN HỢP PHÁP HÓA KHI SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Kể từ ngày 15/05/2013) Các chữ viết tắt:                     HĐTTTP: Hiệp định tương trợ tư pháp HĐLS: Hiệp định lãnh sự CQĐD: Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự I. Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam Tên nước Loại giấy tờ Cơ quan cấp Cơ sở miễn HPH Hướng dẫn...

Read More


Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Thông tư số 01/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự

BỘ TÀI CHÍNH—————– Số: 01/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013   THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận...

Read More


Thông tư hướng dẫn nghị định 111

Thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao: Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

BỘ NGOẠI GIAO ______________ Số: 01/2012/TT-BNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012   THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP  ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự _____________   Căn...

Read More


Nghị định, Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011, chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

CHÍNH PHỦ________Số: 111/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ______________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng...

Read More