Comoros


Visa Comoros

Visa đi Comoros

Quần đảo của Ấn Độ Dương bao gồm 4 đảo lớn và nhiều đảo nhỏ nằm ở phía Bắc của kênh Mozambique, có nguồn gốc núi lửa. Hòn đảo lớn được gọi là Grande Comore và 3 hòn đảo Ngazidja, Nzwani, and Mwali đều là thành viên của của một quốc gia độc lập – Liên bang Comoros. Công dân ở tất cả các quốc...

Read More