Tag: e-visa


Viet Nam cap thi thuc dien tu cho cong dan 80 nuoc tu ngay 01-07-2020

Việt Nam Cấp Thị Thực Điện Tử Cho Công Dân 80 Nước Từ Ngày 01/07/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử theo quy định tại khoản...

Read More


Thí Điểm Cấp Visa Điện Tử Cho Khách Quốc Tế Trong 2 Năm

Thí Điểm Cấp Visa Điện Tử Cho Khách Quốc Tế Trong 2 Năm

Bắt đầu từ 1/1/2017, Việt Nam sẽ thí điểm thực hiện cấp visa điện tử (e – visa) cho du khách quốc tế đến nước ta. Việc thí điểm này sẽ diễn ra trong 2 năm từ năm 2017-2018. Theo đó, toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp visa cho khách quốc tế đều...

Read More