Tag: Apostille


Apostille and Legalization

Phân biệt “Apostille và” “Legalization”

Có nhiều thuật ngữ đa dạng được sử dụng để đề cập đến quá trình Hợp pháp hóa lãnh sự một tài liệu/ Giấy tờ được cấp ra từ một đất nước để giấy tờ đó được chấp nhận ở một đất nước khác. Bạn có thể được hỏi về việc Giấy tờ của bạn cần được công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh...

Read More