Danh sách các nước chưa phải là thành viên công ước Lahay (Non Apostille countries)

Non Apostille countries
12 Tháng 6 2024

Dưới đây là danh sách các nước chưa phải là thành viên Công ước Lahay (Non apostille countries). Nếu bạn đang có dự định mang giấy tờ, tài liệu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mình tới sử dụng ở các quốc gia này, hoặc giấy tờ, tài liệu từ các quốc gia này mang đi sử dụng ở quốc gia khác, vui lòng hoàn thiện đầy đủ quy trình hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu bạn nhé.

 • Afghanistan
 • Algeria
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Burkina Faso
 • Burma, also known as Myanmar
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Congo Democratic
 • Congo Republic
 • Cuba
 • Egypt
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Ghana
 • Guinea
 • Haiti
 • Iran
 • Iraq
 • Ivory Coast
 • Jamaica
 • Jordan
 • Kenya
 • Kuwait
 • Laos
 • Lebanon
 • Libya
 • Madagascar
 • Malaysia
 • Mali
 • Mauritania
 • Mozambique
 • Nepal
 • Niger
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Palestine
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Syria
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Togo
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • United Arab Emirates
 • Vietnam
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe

Mọi nhu cầu, thắc mắc về việc Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu từ các quốc gia chưa phải là thành viên Công ước Lahay (Non Apostille countries), vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi [email protected] và hotline 0966 37 35 32 để được hỗ trợ tốt nhất.

Share

Vietnam Legal