𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐍 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ đ𝐞̂̉ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐍?

nguoi nuoc ngoai ket hon voi nguoi VN
12 Tháng 10 2023
Trước đây, theo nghị định 152/2020/ND-CP, Doanh nghiệp có người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam đang làm việc chỉ cần thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN, sau đó nộp báo cáo về Sở Lao Động Tỉnh/ Thành phố hoặc BQL khu kinh tế, khu chế xuất nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa điểm làm việc.
💥💥 Tuy nhiên, nghị định 70/2023/ND-CP có hiệu lực từ ngày 18/09/2023 đã bổ sung 2 trường hợp không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN gồm Luật sư nước ngoài có giấy phép hành nghề và Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
💥💥 Trong đó, trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cần thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
💥💥 Sau khi được cấp Xác nhận không thuộc diện cấp GPLD, người nước ngoài có thể xin thị thưc/ thẻ tạm trú diện LĐ1 để có thể sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
➡️𝑯𝒂̃𝒚 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ Giấy phép lao động Việt Nam đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣:
1️⃣ 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒙𝒊𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒉𝒐́𝒂 𝒍𝒂̃𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̣/ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̂𝒏
2️⃣ 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒕𝒖̣𝒄 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒂̂́𝒑 𝑿𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝑮𝑷𝑳𝑫
3️⃣ 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒕𝒖̣𝒄 𝒙𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄/ 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒕𝒂̣𝒎 𝒕𝒓𝒖́ 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑫𝑵1, 𝑻𝑻, 𝑳Đ1, 𝑳Đ2
📞Hotline: 0868.25.75.32
☎ Tel: +84 24 35.626.100
📌 Vietnamworkpermit.vn
📌 Giaypheplaodong.com.vn
Share

Vietnam Legal