Cấp mới


Noi long dieu kien cap phep cho nguoi lao dong nuoc ngoai tai viet nam

Nghị quyết số 105/NQ-CP – Nới lỏng điều kiện cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, tình từ thời điểm đầu tháng 4, thì Việt Nam có  khoảng 101.550 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó người lao động nước ngoài giữ các vị trí quản lý chiếm gần 12%, giám  đốc điều hành hơn 8% và đông nhất là chuyên gia với 58%… Người...

Read More


điểm đáng chú ý trong nghị định 152

Một số quy định mới đáng chú ý về Giấy Phép Lao Động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo nghị định 152/2020/ND-CP

Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/ND-CP (“Nghị định 152”), hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động số 45/2019/ QH14 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 152 có hiệu lực...

Read More


Nghị định 152/2020/nd-cp

NGHỊ ĐỊNH 152/2020/ND-CP – Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 152/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI...

Read More


Documents from India

Hợp pháp hóa lãnh sự các Giấy tờ ban hành từ Ấn Độ, sử dụng tại Việt Nam

Vietnam-legal.com nhận Hợp pháp hóa lãnh sự tất cả Giấy tờ gốc mang từ  Ấn Độ sang. Văn bản sẽ được hợp pháp hóa lãnh sự tại Các bộ ban ngành có liên quan tại Ấn Độ, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Khi văn bản về đến Việt Nam, Quý khách có thể dịch thuật công chứng...

Read More


Documents from UK

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ CÁC GIẤY TỜ BAN HÀNH TỪ UK (LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN), SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Vietnam-legal.com nhận Hợp pháp hóa lãnh sự tất cả Giấy tờ gốc mang từ  UK (Liên hiệp Vương Quốc  Anh và Bắc Ailen) sang. Văn bản sẽ được hợp pháp hóa lãnh sự tại Các bộ ban ngành có liên quan tại UK, Văn Phòng Đối ngoại và khối thịnh vượng chung UK (CFO), Đại sứ quán Việt Nam tại London, UK. Khi văn bản...

Read More


vietnam-work-permit

Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp bạn đang có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp bạn nằm trên địa bàn trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp? Doanh nghiệp bạn đang cần tuyển dụng mới hoặc tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc? Doanh nghiệp bạn đang cần xin cấp mới/ Gia hạn/ Chuyển...

Read More


vietnam-work-permit

Tư Vấn Xin Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Doanh nghiệp bạn đang tuyển dụng lao động nước ngoài và bạn đang cần biết: + Người lao động có đủ điều kiện xin Giấy phép lao động tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành hay không? + Bằng cấp, giấy tờ của người lao động mang sang Việt Nam có phù hợp với vị trí tuyển dụng và có được phép sử dụng...

Read More


Thong tu huong dan

Chỉ tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được lao động Việt Nam

Trường hợp không giới thiệu hoặc cung ứng được lao động Việt Nam thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam. Đây là một trong những nội dung của dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số...

Read More


Hồ sơ xin giấy phép lao động theo nghị định 11/2016/ND-CP

Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Theo Nghị Định 11/2016/ND-CP

Theo Nghị định 11/2016/ND-CP, hồ sơ xin cấp Giấy Phép Lao Động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan,...

Read More


Thay đổi mới nhất về giấy phép lao động việt nam có hiệu lực từ ngày 01/04/2016

8 Thay Đổi Mới Về Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài – Có Hiệu Lực Từ Ngày Mai 1/4/2016

Chỉ còn 1 ngày nữa, Nghị định 11/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/04/2016. Có 8 thay đổi từ Nghị định này so với Nghị định 102/2013/NĐ-CP mà quý doanh nghiệp cần lưu ý như sau: 1. Việc xác...

Read MorePage 1 of 3123