Tư vấn Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp của Vietnam-legal.com đảm bảo tính chính xác, trên cơ sở uy tín, trung thực và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Với chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về thị trường, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, các khía cạnh pháp lý liên quan đến môi trường đầu tư tại Việt Nam, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện thành công các hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Các hoạt động tư vấn Doanh nghiệp của Vietnam-legal.com

Tư vấn Doanh nghiệp

Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Giấy phép

Tư vấn Thuế

 • Thành lập Doanh nghiệp mới
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Tạm ngừng kinh doanh
 • Giải thể Doanh nghiệp
 • Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
 • Thành lập Doanh nghiệp liên doanh
 • Thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp nước ngoài 
 • Điều chỉnh Giấy phép đầu tư/ hoạt động
 • Giấy phép lao động
 • Giấy phép Lữ hành Quốc tế
 • Giấy phép An toàn Thực phẩm
 • Giấy phép Hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ
 • Giấy phép Lái xe cho người nước ngoài
 • Giấy phép Lưu hành Sản phẩm
 • Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích thuế
 • Kê khai hàng tháng và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
 • Hỗ trợ xin hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Tư vấn về các miễn giảm và khuyến khích thuế Hỗ trợ đăng ký mã số thuế và mua hóa đơn đỏ
 • Khảo sát toàn diện hệ thống thuế